استخدام منشی خانم خوشرو و خوشبرخورد با قدرت بیان بالا در برازجان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

یک خانم خوشرو و خوشبرخورد با قدرت بیان بالا در دفتر کار نیازمنیدم. مصلت به کامبیوتر . ساعت ٨ صبح تا ١٢ با بیمه


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک خانم خوشرو و خوشبرخورد با قدرت بیان بالا در دفتر کار نیازمنیدم. مصلت به کامبیوتر . ساعت ٨ صبح تا ١٢ با بیمه

Rating: 5 4 out of 5 based on 344 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های بوشهر نمایش همه