استخدام منشی خانم جهت مدیریت داخلی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات آگهی

منشی خانم باروابط عمومی خوب دارای سابقه کار حداقل ۳ سال خوش برخورد خوش بیان مرتب وشیک جهت مدیریت داخلی واشنا به امور حساب داری حقوقف ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال وبیمه


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

منشی خانم باروابط عمومی خوب دارای سابقه کار حداقل ۳ سال خوش برخورد خوش بیان مرتب وشیک جهت مدیریت داخلی واشنا به امور حساب داری حقوقف ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال وبیمه

Rating: 5 4 out of 5 based on 83 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه