استخدام منشی خانم در کارگاه دکوراسیون در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/27
توضیحات آگهی

نیاز به منشی خانم آراسته خوش بیان در کارگاه دکوراسیون .(مکان بین زرگان و شیبان مخیط کار گاهی)


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/27
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیاز به منشی خانم آراسته خوش بیان در کارگاه دکوراسیون .(مکان بین زرگان و شیبان مخیط کار گاهی)

Rating: 5 4 out of 5 based on 102 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه