استخدام منشی خانم آشنا به بازرگانی جهت کانون تبلیغاتی در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/17
توضیحات آگهی

منشی خانم آشنا به بازرگانی
جهت کانون تبلیغاتی و دفتر
مجله ـ شاه عباسی.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/17
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

منشی خانم آشنا به بازرگانی جهت کانون تبلیغاتی و دفتر مجله ـ شاه عباسی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 113 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس بازرگانی نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه