استخدام منشی جهت کارهای بانکی در تبریز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/05
توضیحات آگهی

استخدام منشی جهت وابگوی تلفنها، کارهای بانکی
درضمن ۳ماهه اول ماهانه ۴۰۰الی ۵۰۰ت ادرس دفترکوی فیروز حتمانزدیک باشه
ساعت کار ۱۰الی ۱۴ و۱۶ الی ۱۸


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/05
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام منشی جهت وابگوی تلفنها، کارهای بانکی درضمن ۳ماهه اول ماهانه ۴۰۰الی ۵۰۰ت ادرس دفترکوی فیروز حتمانزدیک باشه ساعت کار ۱۰الی ۱۴ و۱۶ الی ۱۸

Rating: 5 4 out of 5 based on 191 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پاسخگوی تلفن نمایش همه
استخدام‌ های آذربایجان شرقی نمایش همه