استخدام منشی جهت مطب بینایی سنجی در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/14
توضیحات آگهی

به منشی جهت کار در مطب بینایی سنجی در شیفت صبح در مشهد نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 7 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/06/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به منشی جهت کار در مطب بینایی سنجی در شیفت صبح در مشهد نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 57 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه