استخدام منشی اشنا به کامپیوتر در یک موسسه اموزشی در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/04
توضیحات آگهی

یک موسسه آموزشی نیازمند منشی خانم.
ساعت كاري: ٩ تا ١٥ يا ١٥ تا ٢٠
شرایط احراز:
روابط عمومی بالا
آشنا با کامپیوتر
محل: مشهد، سجادشهر


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/04
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

یک موسسه آموزشی نیازمند منشی خانم. ساعت كاري: ٩ تا ١٥ يا ١٥ تا ٢٠ شرایط احراز: روابط عمومی بالا آشنا با کامپیوتر محل: مشهد، سجادشهر

Rating: 5 4 out of 5 based on 83 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه