استخدام منشی آشنا به صدور بیمه نامه در هرمزگان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

به منشی آشنا به صدور بیمه نامه در هرمزگان نیازمندیم.
حقوق ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان


تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به منشی آشنا به صدور بیمه نامه در هرمزگان نیازمندیم. حقوق ماهیانه ۲۵۰ هزار تومان

Rating: 5 4 out of 5 based on 47 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه