استخدام منجوق دوز ماهر یا نیمه ماهر در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
توضیحات آگهی

به منجوق دوز ماهر یا نیمه ماهر نیازمندیم.(کار درمنزل)
جهت اطلاعات بیشتر با شماره موبایل تماس فرمایید.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به منجوق دوز ماهر یا نیمه ماهر نیازمندیم.(کار درمنزل) جهت اطلاعات بیشتر با شماره موبایل تماس فرمایید.

Rating: 5 4 out of 5 based on 532 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با خیاط نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه