استخدام معاون درمان و اجرايي در بيمارستاني در يزد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
توضیحات آگهی

شركت متقاضي: بيمارستان
عنوان يا عناوين شغلي:
۱-معاونت درمان مديرعامل بيمارستان (پزشك عمومي)
۲-معاونت اجرايي مديرعامل بيمارستان (ليسانس مرتبط)
تحصيلات: –
شرايط عمومي :
۱-داراي ۱۵ سال سابقه كار
۲-آشنا به مباحث مديريت بيمارستان
۳-شخصيت مديريتي معتقد به انجام كار گروهي
محل كار: يزد


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/07/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شركت متقاضي: بيمارستان عنوان يا عناوين شغلي: ۱-معاونت درمان مديرعامل بيمارستان (پزشك عمومي) ۲-معاونت اجرايي مديرعامل بيمارستان (ليسانس مرتبط) تحصيلات: – شرايط عمومي : ۱-داراي ۱۵ سال سابقه كار ۲-آشنا به مباحث مديريت بيمارستان ۳-شخصيت مديريتي معتقد به انجام كار گروهي محل كار: يزد

Rating: 5 4 out of 5 based on 271 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با پزشک نمایش همه
استخدام‌ های یزد نمایش همه