استخدام مشاور جهت کار در گروه مهندسی و مشاور ملکی پارس در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/27
توضیحات آگهی

گروه مهندسی ومشاورملکی پارس جهت تکمیل کادرخودبه چند مشاوردرزمینه خریدوفروش ورهن واجاره باپورسانت بالانیازمنداست.

محل: مشهد


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/27
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

گروه مهندسی ومشاورملکی پارس جهت تکمیل کادرخودبه چند مشاوردرزمینه خریدوفروش ورهن واجاره باپورسانت بالانیازمنداست. محل: مشهد

Rating: 5 4 out of 5 based on 73 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مشاور نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه