استخدام مسئول فنی یا قائم مقام در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام مسئول فنی یا قائم مقام جهت شیفت بعدازظهر
به مسئول فنی یا قائم مقام جهت شیفت بعدازظهر در تهران محدوده دهکده المپیک نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مسئول فنی یا قائم مقام جهت شیفت بعدازظهر به مسئول فنی یا قائم مقام جهت شیفت بعدازظهر در تهران محدوده دهکده المپیک نیازمندیم. متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن تماس حاصل نمایند.

Rating: 5 4 out of 5 based on 79 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه