استخدام مسئول فنی جهت کار در مرکز MMT شیفت عصر در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/27
توضیحات آگهی

مسئول فنی جهت کار در مرکز MMT شیفت عصر – خیابان مطهری.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/27
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

مسئول فنی جهت کار در مرکز MMT شیفت عصر – خیابان مطهری.

Rating: 5 4 out of 5 based on 201 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس پشتیبانی فنی نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه