استخدام مسئول سایت ترجیحا خانم در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
توضیحات آگهی

نیازمند مسئول سایت ترجیحا خانم نیازمندیم جهت راه اندازی و بشتیبانی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/01
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند مسئول سایت ترجیحا خانم نیازمندیم جهت راه اندازی و بشتیبانی

Rating: 5 4 out of 5 based on 353 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مدیر سایت نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه