استخدام مسئول دفتر خانم لیسانس مسلط به زبان انگلیسی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/06
توضیحات آگهی

استخدام مسئول دفتر خانم لیسانس و مسلط به زبان انگلیسی جهت اموردفتری و منشی گری بایگانی و قوانین کار وامور اجتماعی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مسئول دفتر خانم لیسانس و مسلط به زبان انگلیسی جهت اموردفتری و منشی گری بایگانی و قوانین کار وامور اجتماعی

Rating: 5 4 out of 5 based on 109 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مسئول دفتر نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه