استخدام مسئول دفتر خانم جهت شرکت بازرگانی فعال در زمینه نفت و گاز در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/06
توضیحات آگهی

استخدام مسئول دفتر خانم جهت شرکت بازرگانی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی.


تاریخ انتشار: 11 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/03/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مسئول دفتر خانم جهت شرکت بازرگانی فعال در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی.

Rating: 5 4 out of 5 based on 35 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مسئول دفتر نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه