استخدام مسئول ثبت در شرکت نیروانا فعال در زمینه IT در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
توضیحات آگهی

شرکت نیروانا فعال در زمینه IT جهت اجرای پروژه سایت ایرانیست نیازمند مسئول ثبت است.
*کار بیرون از دفتر انجام میشود.
*کار به این صورت است که مسئول ثبت، فروشگاه هایی را که به ایشان داده میشود ویزیت میکند و به صورت رایگان اطلاعات آنها را در وب سایت ثبت میکند.

شرایط استخدام:
روابط عمومی بالا
آشنایی مقدماتی با اینترنت
متعهد، منظم و مقید به زمان


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت نیروانا فعال در زمینه IT جهت اجرای پروژه سایت ایرانیست نیازمند مسئول ثبت است. *کار بیرون از دفتر انجام میشود. *کار به این صورت است که مسئول ثبت، فروشگاه هایی را که به ایشان داده میشود ویزیت میکند و به صورت رایگان اطلاعات آنها را در وب سایت ثبت میکند. شرایط استخدام: روابط عمومی […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 84 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مسئول دفتر نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه