استخدام مربی رزمی خانم در قزوین

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
توضیحات آگهی

نیازمند مربی رزمی خانم
شرایط عالی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/04
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

نیازمند مربی رزمی خانم شرایط عالی

Rating: 5 4 out of 5 based on 117 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مربی نمایش همه
استخدام‌ های قزوین نمایش همه