استخدام مدیر و کارشناس امور نمایندگان و مدیر تبلیغات در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/30
توضیحات آگهی

کارشناس امور نمایندگان ۳نفر
•حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط
•دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی
•ارتباط گسترده درحوزه مرتبط با فنآوری
•قادر به انجام ماموریت های خارج از استان
خانم/آقا تهران
مدیر تبلیغات ۱نفر
•حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط
•دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی و مرتبط
•شرایط سنی:۳۳ سال به بالا


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/05/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

کارشناس امور نمایندگان ۳نفر •حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط •دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی •ارتباط گسترده درحوزه مرتبط با فنآوری •قادر به انجام ماموریت های خارج از استان خانم/آقا تهران مدیر تبلیغات ۱نفر •حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط •دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی و مرتبط •شرایط سنی:۳۳ سال به بالا

Rating: 5 4 out of 5 based on 138 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس تبلیغات نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه