استخدام مدیر منابع انسانی و مدیر اداری جهت شرکت معتبر در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/016/06
توضیحات آگهی

استخدام مدیر منابع انسانی و مدیر اداری جهت شرکت معتبر
به مدیر منابع انسانی و مدیر اداری با سابقه کار مرتبط، مسلط به حقوق و دستمزد و کلیه امور بیمه جهت شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی عباس آباد در شرق تهران نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/016/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مدیر منابع انسانی و مدیر اداری جهت شرکت معتبر به مدیر منابع انسانی و مدیر اداری با سابقه کار مرتبط، مسلط به حقوق و دستمزد و کلیه امور بیمه جهت شرکت معتبر تولیدی واقع در شهرک صنعتی عباس آباد در شرق تهران نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 83 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه