استخدام مدیر داخلی مجرب در زمینه مدیریت آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/13
توضیحات آگهی

به یک نفر مدیر داخلی مجرب در زمینه مدیریت آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/13
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر مدیر داخلی مجرب در زمینه مدیریت آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 100 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با حسابدار نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه