استخدام مدیریت در آژانس مسکن ارمغان در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
توضیحات آگهی

مدیریت شعبه با سابقه در آژانسهای مسکن در آژانس ارمغان
مراجعه با تعیین وقت قبلی


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

مدیریت شعبه با سابقه در آژانسهای مسکن در آژانس ارمغان مراجعه با تعیین وقت قبلی

Rating: 5 4 out of 5 based on 73 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مدیریت نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه