استخدام مدير داخلي در شهرك صنعتي جي اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/18
توضیحات آگهی

شهرك صنعتي جي اصفهان استخدام مدير داخلي می نماید.
نشانی محل كار: شهرك صنعتي جي اصفهان
واجدین شرایط با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند


تاریخ انتشار: 9 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شهرك صنعتي جي اصفهان استخدام مدير داخلي می نماید. نشانی محل كار: شهرك صنعتي جي اصفهان واجدین شرایط با شماره درج شده در اگهی تماس حاصل نمایند

Rating: 5 4 out of 5 based on 69 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مدیر داخلی نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه