استخدام مدرس حسابداری در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/28
توضیحات آگهی

مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان و مرکز آموزش آموزش مجازی من استخدام میکنند.
دریافت نوبت مصاحبه با ارسال کلمه (استخدام)به سامانه ما.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/28
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

مرکز آموزش خانه صنعت و معدن ایرانیان و مرکز آموزش آموزش مجازی من استخدام میکنند. دریافت نوبت مصاحبه با ارسال کلمه (استخدام)به سامانه ما.

Rating: 5 4 out of 5 based on 73 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مدرس نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه