استخدام مدرس خانم در آموزشگاه زبانهای خارجه نسیم دانش در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
توضیحات آگهی

استخدام مدرس خانم در آموزشگاه زبانهای خارجه نسیم دانش

آموزشگاه زبانهای خارجه نسیم دانش به تعدادی مدرس خانم جهت تدریس نیازمنداست.

آدرس:واقع در باهنر


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام مدرس خانم در آموزشگاه زبانهای خارجه نسیم دانش آموزشگاه زبانهای خارجه نسیم دانش به تعدادی مدرس خانم جهت تدریس نیازمنداست. آدرس:واقع در باهنر

Rating: 5 4 out of 5 based on 76 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مدرس نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه