استخدام مترجم زبان انگلیسی جهت نوشتن مقاله در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/19
توضیحات آگهی

به مترجم زبان انگلیسی برای نوشتن مقاله درباره انیمیشن نیازمندیم.
ترجیحأ خانم

ارسال رزومه به ایمیل یا فکس مندرج در آگهی


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به مترجم زبان انگلیسی برای نوشتن مقاله درباره انیمیشن نیازمندیم. ترجیحأ خانم ارسال رزومه به ایمیل یا فکس مندرج در آگهی

Rating: 5 4 out of 5 based on 129 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مترجم نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه