استخدام خانم جهت انجام امور تزریقات و سرم تراپی در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات آگهی

به یک نفر خانم جهت انجام امور تزریقات و سرم تراپی
با سابقه کار برای شیفت عصر مطب پزشک عمومی نیازمند است.
آدرس : ملی راه فلکه سنگر مجتمع پزشکی آفتاب طبقه چهارم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر خانم جهت انجام امور تزریقات و سرم تراپی با سابقه کار برای شیفت عصر مطب پزشک عمومی نیازمند است. آدرس : ملی راه فلکه سنگر مجتمع پزشکی آفتاب طبقه چهارم

Rating: 5 4 out of 5 based on 101 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه