استخدام در مؤسسه زبان گستر در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات آگهی

مؤسسه زبانهای های خارجی زبان گستر جهت تکمیل کادر اداری خود به افراد ذیل نیازمند است.
۱- کادر اداری آموزشی ۲ نفر( کار در شعبه خیابان چمن)
۲- مدرس زبان انگلیسی ۱۵ نفر(در شعب فلسطین فکوری چمن)
۳- مدرس زبان آلمانی ۲ نفر
۴- مدرس زبان فرانسه ۲ نفر

جهت تکمیل فرم فلسطین بین ۱۵ و ۱۷ پ ۹۴


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

مؤسسه زبانهای های خارجی زبان گستر جهت تکمیل کادر اداری خود به افراد ذیل نیازمند است. ۱- کادر اداری آموزشی ۲ نفر( کار در شعبه خیابان چمن) ۲- مدرس زبان انگلیسی ۱۵ نفر(در شعب فلسطین فکوری چمن) ۳- مدرس زبان آلمانی ۲ نفر ۴- مدرس زبان فرانسه ۲ نفر جهت تکمیل فرم فلسطین بین ۱۵ […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 75 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با مدرس نمایش همه
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه