استخدام لیسانس پلیمر خانم در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
توضیحات آگهی

به یک لیسانس پلیمر خانم نیازمندیم
توجه:حفظ شئونات مورد اهميت است


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک لیسانس پلیمر خانم نیازمندیم توجه:حفظ شئونات مورد اهميت است

Rating: 5 4 out of 5 based on 122 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با شیمی نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه