استخدام لیسانس صنایع غذایی یا تغذیه در کرج

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/30
توضیحات آگهی

به یک نفر آقا لیسانس صنایع غذایی یا تغذیه جهت مسئول فنی کارخانه بسته بندی حبوبات نیازمندیم. ساعات تماس ۹ صبح تا ۶ بعد ازظهر


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر آقا لیسانس صنایع غذایی یا تغذیه جهت مسئول فنی کارخانه بسته بندی حبوبات نیازمندیم. ساعات تماس ۹ صبح تا ۶ بعد ازظهر

Rating: 5 4 out of 5 based on 119 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارشناس پشتیبانی فنی نمایش همه
استخدام‌ های البرز نمایش همه