استخدام لیسانس شیمی نساجی یا فوق دیپلم نساجی در شرکت نوبافت شادیلون در مشهد

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
توضیحات آگهی

استخدام شرکت نوبافت شادیلون جهت کار در مشهد
به لیسانس شیمی نساجی یا فوق دیپلم نساجی، آشنا به رنگ سازی و شید سازی با رنگ دیسپرس در شرکت نوبافت شادیلون جهت کار در مشهد نیازمندیم.


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/06
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام شرکت نوبافت شادیلون جهت کار در مشهد به لیسانس شیمی نساجی یا فوق دیپلم نساجی، آشنا به رنگ سازی و شید سازی با رنگ دیسپرس در شرکت نوبافت شادیلون جهت کار در مشهد نیازمندیم.

Rating: 5 4 out of 5 based on 196 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های خراسان رضوی نمایش همه