استخدام كارشناس IT باسابقه کار در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/22
توضیحات آگهی

عنوان يا عناوين شغلي:
شرايط عمومي : باسابقه كار


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/06/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

عنوان يا عناوين شغلي: شرايط عمومي : باسابقه كار

Rating: 5 4 out of 5 based on 146 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های تهران نمایش همه