استخدام كارشناس ارشد مديريت منابع انساني در مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/30
توضیحات آگهی

مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد متعلق به بخش خصوصي در حال بهره برداري
كارشناس ارشد مديريت منابع انساني رئيس کارگزيني روابط عمومي قوي ، تسلط به نرم افزارهاي کارگزيني و مديريت نيروي انساني و قوانين کار و بيمه تأمين اجتماعي – حداکثر سن ۴۰ سال
ليسانس يا فوق ليسانس کارمند کارگزيني تسلط به کامپيوتر اتوماسيون اداري ، کارگزيني، باهوش و پرتحرک،‌حداکثر سن ۳۰ سال

شرایط عمومی : علاقه مند به پيشرفت همه جانبه سرزمين مقدس ايران، عدم اعتياد به دخانيات و انواع مخدر، آشنا به فرهنگ کار در بخش خصوصي، عدم اشتغال مضاعف و هرگونه شغل انتفاعي در صورت پذيرش- از واجدين شرايط تقاضا مي شود شرح مختصري از رزومه خويش را به آدرس پست الکترونيکي ارسال نمايند


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/30
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

مجتمع صنعتي ذوب آهن پاسارگاد متعلق به بخش خصوصي در حال بهره برداري كارشناس ارشد مديريت منابع انساني رئيس کارگزيني روابط عمومي قوي ، تسلط به نرم افزارهاي کارگزيني و مديريت نيروي انساني و قوانين کار و بيمه تأمين اجتماعي – حداکثر سن ۴۰ سال ليسانس يا فوق ليسانس کارمند کارگزيني تسلط به کامپيوتر اتوماسيون […]

Rating: 5 4 out of 5 based on 165 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با کارمند اداری نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه