استخدام فروشگاه کیف آرامیس در همدان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
توضیحات آگهی

فروشگاه کیف آرامیس در همدان جهت تکمیل کارد پرسنلی خود به سه نفر فروشنده خانم بصورت دائم و موقت و سه نفر فروشنده آقا بصورت دائم سن زیر ۲۵ سال با حقوق مکفی نیازمند
است.
خیابان بابا طاهر، راسته شیشه بر ها، کوچه قبله، کیف آرامیس


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/03
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

فروشگاه کیف آرامیس در همدان جهت تکمیل کارد پرسنلی خود به سه نفر فروشنده خانم بصورت دائم و موقت و سه نفر فروشنده آقا بصورت دائم سن زیر ۲۵ سال با حقوق مکفی نیازمند است. خیابان بابا طاهر، راسته شیشه بر ها، کوچه قبله، کیف آرامیس

Rating: 5 4 out of 5 based on 103 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های همدان نمایش همه