استخدام فروشندہ خانم و آقا جهت کار در شرکت کاله در سیرجان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/04
توضیحات آگهی

شرکت کالہ از تعدادی فروشندہ مجرب خانم و آقا دعوت بہ ھمکاری می نماید.

شهر: کرمان


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/04
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

شرکت کالہ از تعدادی فروشندہ مجرب خانم و آقا دعوت بہ ھمکاری می نماید. شهر: کرمان

Rating: 5 4 out of 5 based on 162 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه