استخدام فروشندگان فعال خانم وآقا با تجربه در فروشگاه هایپر استار اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
توضیحات آگهی

از فروشندگان فعال خانم وآقا با تجربه در فروشگاه هایپر استار اصفهان(سیتی سنتر) جهت همکاری، دعوت بعمل می آید.
حقوق به صورت ثابت


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/24
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

از فروشندگان فعال خانم وآقا با تجربه در فروشگاه هایپر استار اصفهان(سیتی سنتر) جهت همکاری، دعوت بعمل می آید. حقوق به صورت ثابت

Rating: 5 4 out of 5 based on 210 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه