استخدام فروشنده و صندوقدار در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/22
توضیحات آگهی

استخدام فروشنده وصندوقدار باظاهری آراسته ترجیحا ساکن مناطق فاز۱پاداد اراضی پاداد فاز۲ پاداد و پادادشهر در آشپزخانه حیران.


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام فروشنده وصندوقدار باظاهری آراسته ترجیحا ساکن مناطق فاز۱پاداد اراضی پاداد فاز۲ پاداد و پادادشهر در آشپزخانه حیران.

Rating: 5 4 out of 5 based on 115 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه