استخدام فروشنده و مدیر بازرگانی جهت کار در یک شرکت معتبر در هرمزگان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
توضیحات آگهی

به افراد زیر جهت کار در یک شرکت معتبر در هرمزگان نیازمندیم.
مدیر بازرگانی
فروشنده خانم


تاریخ انتشار: 8 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/02/31
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به افراد زیر جهت کار در یک شرکت معتبر در هرمزگان نیازمندیم. مدیر بازرگانی فروشنده خانم

Rating: 5 4 out of 5 based on 44 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه