استخدام فروشنده مجرب خانم در زنجان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
توضیحات آگهی

به دو نفر فروشنده مجرب خانم جهت همکاری نیازمندیم.
شیفت صبح ۸ تا ۲
شیفت بعدازظهر ۳ تا ۸
هر شیفت ۲۵۰

هزار تومان-آدرس:کوی فرهنگ


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/04/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به دو نفر فروشنده مجرب خانم جهت همکاری نیازمندیم. شیفت صبح ۸ تا ۲ شیفت بعدازظهر ۳ تا ۸ هر شیفت ۲۵۰ هزار تومان-آدرس:کوی فرهنگ

Rating: 5 4 out of 5 based on 180 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های زنجان نمایش همه