استخدام فروشنده مبلمان آقا در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات آگهی

به یک نفر فروشنده آقا جهت فروشگاه مبل واقع در م امام حسین خ مازندران نیازمندیم
حقوق مناسب و مزایا درنظر گرفته میشود


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک نفر فروشنده آقا جهت فروشگاه مبل واقع در م امام حسین خ مازندران نیازمندیم حقوق مناسب و مزایا درنظر گرفته میشود

Rating: 5 4 out of 5 based on 249 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه