استخدام فروشنده فروشگاه ترکان در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

فروشگاه ترکان (جین ایران) واقع در اصفهان.خ نظرمیانی جنب بانک ملی فروشنده استخدام میکند


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

فروشگاه ترکان (جین ایران) واقع در اصفهان.خ نظرمیانی جنب بانک ملی فروشنده استخدام میکند

Rating: 5 4 out of 5 based on 170 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه