استخدام فروشنده و راننده جهت کار در نان فانتزی در هرمزگان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/25
توضیحات آگهی

ه یک نفر راننده و یک فروشنده جهت کار در نان فانتزی در هرمزگان نیازمندیم


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/02/25
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ه یک نفر راننده و یک فروشنده جهت کار در نان فانتزی در هرمزگان نیازمندیم

Rating: 5 4 out of 5 based on 171 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با راننده نمایش همه
استخدام‌ های هرمزگان نمایش همه