استخدام فروشنده دفتری.منشی بازرگانی اسماعیلی در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
توضیحات آگهی

استخدام فروشنده دفتری.منشی بازرگانی اسماعیلی
ترجیحا خانم با حقوق و مزایای مناسب


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/10
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام فروشنده دفتری.منشی بازرگانی اسماعیلی ترجیحا خانم با حقوق و مزایای مناسب

Rating: 5 4 out of 5 based on 85 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با منشی نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه