استخدام فروشنده در نمایندگی ﻫﻮاوی Huawei در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/14
توضیحات آگهی

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ
ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﺎﻻ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮاوی Huawei ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﮕﺎﻣﺎل
ادرس : ﺷﻬﺮک اﮐﺒﺎﺗﺎن . ﻓﺎز .۲
ﻣﮕﺎﻣﺎل ( ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﯽ ) . ﻃﺒﻘﻪ ۱. ای ﺗﯽ ﻣﺎل

محل: تهران، اکباتان


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/11/14
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﺎﻻ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﻮاوی Huawei ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎری زﻧﺠﯿﺮه ای ﻣﮕﺎﻣﺎل ادرس : ﺷﻬﺮک اﮐﺒﺎﺗﺎن . ﻓﺎز .۲ ﻣﮕﺎﻣﺎل ( ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﯽ ) . ﻃﺒﻘﻪ ۱. ای ﺗﯽ ﻣﺎل محل: تهران، اکباتان

Rating: 5 4 out of 5 based on 352 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه