استخدام فروشنده دارویی شرکت دارویی سیناپخش صبا در اهواز

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
توضیحات آگهی

باسلام.
شرکت دارویی سیناپخش صبا درپی تکمیل کادرفروش خود نیازمند دونفرواجدشرایط میباشد
شرایط اشنایی باداروخانه های استان وحداقل یکسال کار درشرکتهای دارویی یابهداشتی
تمام حقوق ومزایا طبق قانون کارمیباشد


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/18
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

باسلام. شرکت دارویی سیناپخش صبا درپی تکمیل کادرفروش خود نیازمند دونفرواجدشرایط میباشد شرایط اشنایی باداروخانه های استان وحداقل یکسال کار درشرکتهای دارویی یابهداشتی تمام حقوق ومزایا طبق قانون کارمیباشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 74 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه