استخدام فروشنده خانم جهت همکاری در قنادی برنس در کرمان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
توضیحات آگهی

به چند فروشنده خانم جهت همکاری در شیفت عصر قنادی برنس نیازمندیم پایه از ۴۰۰ ساعت کار ۳ الی ۱۱شب با سرویس برگشت
بلوار جمهوری نرسیده به هزار و یک شب قنادی برنس


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/03/22
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به چند فروشنده خانم جهت همکاری در شیفت عصر قنادی برنس نیازمندیم پایه از ۴۰۰ ساعت کار ۳ الی ۱۱شب با سرویس برگشت بلوار جمهوری نرسیده به هزار و یک شب قنادی برنس

Rating: 5 4 out of 5 based on 108 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه