استخدام فروشنده خانم در فروشگاه عروسک فروشی در کرمان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/29
توضیحات آگهی

فروشگاه عروسک فروشی جیک جیک واقع در بیست متری نادر جهت شیفت عصر به یک فروشنده خانم متعهد نیاز دارد.
جهت ضمانت ارائه سفته الزامی می باشد.
ساعت کاری: ۱۷ الی ۲۱:۳۰
میزان حقوق دریافتی ثابت به همراه درصدی از سود فروش


تاریخ انتشار: 10 ماه پیش
مهلت استخدام: 1395/04/29
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

فروشگاه عروسک فروشی جیک جیک واقع در بیست متری نادر جهت شیفت عصر به یک فروشنده خانم متعهد نیاز دارد. جهت ضمانت ارائه سفته الزامی می باشد. ساعت کاری: ۱۷ الی ۲۱:۳۰ میزان حقوق دریافتی ثابت به همراه درصدی از سود فروش

Rating: 5 4 out of 5 based on 67 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های کرمان نمایش همه