استخدام فروشنده خانم در فروشگاههای دستگاه آب تصفیه کن در آبادان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
توضیحات آگهی

استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاههای تعمیر و فروش دستگاه آب تصفیه کن ۸صبح الی۱۳ و ۱۷ الی ۲۱ فقط تماس تلفنی حقوق اولیه ۴۰۰۰۰۰ تومان آدرس فروشگاه اول بازار فیه وفروشگاه دوم ایستگاه ۳ بهار نیاز به دو نفر فروشنده خانم میباشد


تاریخ انتشار: 3 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/09/07
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاههای تعمیر و فروش دستگاه آب تصفیه کن ۸صبح الی۱۳ و ۱۷ الی ۲۱ فقط تماس تلفنی حقوق اولیه ۴۰۰۰۰۰ تومان آدرس فروشگاه اول بازار فیه وفروشگاه دوم ایستگاه ۳ بهار نیاز به دو نفر فروشنده خانم میباشد

Rating: 5 4 out of 5 based on 155 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های خوزستان نمایش همه