استخدام فروشنده خانم جهت کار در قنادی فنجون در اصفهان

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
نوع همکاری:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/09
توضیحات آگهی

استخدام فروشنده خانم جهت کار در قنادی فنجون در اصفهان دو شیفت .صبح یا بعد ازظهر.


تاریخ انتشار: 4 سال پیش
مهلت استخدام: 1394/10/09
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

استخدام فروشنده خانم جهت کار در قنادی فنجون در اصفهان دو شیفت .صبح یا بعد ازظهر.

Rating: 5 4 out of 5 based on 332 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های اصفهان نمایش همه