استخدام فروشنده خانم جهت فروشندگی لوازم کامپیوتری در تهران

پیش نیازهای مورد نظر کارفرما
مهارت های مورد نیاز:
محل های مورد نیاز:
جنسیت مورد نیاز:
تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/19
توضیحات آگهی

به یک فروشنده خانم جهت فروشندگی لوازم کامپیوتری
سه روز کار در هفته
ترجیحأ ساکن غرب تهران


تاریخ انتشار: 2 سال پیش
مهلت استخدام: 1395/01/19
به اشتراک بگذارید
استخدام چکاره ای Reviewed by چکاره ای on . سامانه استخدامی چکاره ای

به یک فروشنده خانم جهت فروشندگی لوازم کامپیوتری سه روز کار در هفته ترجیحأ ساکن غرب تهران

Rating: 5 4 out of 5 based on 58 ratings.
دیدگاه کاربران
استخدام‌ های مرتبط با فروشنده نمایش همه
استخدام‌ های تهران نمایش همه